DataRut Web/Mobil Sıcak-Soğuk Satış, Rut Planları Yönetimi

Soğuk Satış

Online-Offline Mobil cihazlardan ya da WEB Portal üzerinden sipariş toplama.

Sıcak Satış

Online-Offline Mobil cihazlardan ya da WEB Portal üzerinden irsaliye/fatura kesebilme. Mobile cihazlardan Bluetooth özellikleriyle, WEB Portal üzerinden direk yazıcılardan irsaliye/fatura basabilme

Performans/Hedef/İzin Yönetimi

Personelin performans karşılaştırmaları, hedef tanımlama ve hedefe ilişkin günlük takip raporları. Supervisor aracılığıyla izin yönetimi.

Rut Takibi

Mobil cihazlar üzerinden rut planları yönetimi, periyodik, sabit, tek seferlik rut planları tanımlanabilmektedir. Rut planı olmadan serbest saha takibi yapılabilmektedir. GPS üzerinden koordinat kontrolü.

Anket/Veri/Resim Toplama

Mobil cihazlar üzerinden dinamik olarak oluşturulan formlarla sahadan veri/anket/resim toplayabilme, saha ekibinin faaliyetlerinin/aktivitelerinin takibi için kullanılabilir.

Müşteri/Stok/Aktif Ürün Yönetimi

Gelişmiş müşteri ve stok yönetimi, müşteri bazlı aktif ürün tanımlayabilme.

DataRut Portal Öne Çıkan Genel Özellikleri

Proje Yönetimi

Proje kapsamında veri yönetimi. Stok, Satış, Satınalma, Bayi/Distribütör, Mobil Sıcak/Soğuk Satış, Saha Veri/Anket Toplama, Rut Planları, Personel Takip, Döküman Yönetimi, CRM, İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi, Kalite, Servis, Dönem Bazlı ve Çoklu Firmayla Çalışabilme

Belgeye Revizyon Bazlı Geri Dönebilme

Portal içerisinde yer alan tüm uygulamalarda oluşturulan belgelerin, oluşturulma anından itibaren revizyona uğramış tüm hallerine geri dönülebilmektedir. Bu revizyon kayıtları ayrı veritabanlarında tutularak, aktif sistem veritabanını yavaşlatmadan üstün performansla çalışabilmektedir.

Özgün Veri Yapısı Tanımları

Program içerisinde olmayan modüller, formlar, uygulamalar dinamik olarak oluşturulabilmektedir. Bu uygulamalar yazılımın tüm alt yapı imkanlarını kullanabilmektedir(Loglama, Makro, EventMakro, .Net Makro, PrintFormlar…)

Event Makro, Makro, .Net Makro

Yazılım içerisine, kullanıcı tarafında çalışan Event Makro(jQuery, Html), Makro (jQuery, Html), sunucu tarafında .NET ile (C#,VB) makrolar yazılabilmektedir. Sunucu tarafında yazılan makrolar kullanıcı tarafından çağrılabilmektedir. Makro ekran tasarımları kod yazılmadan oluşturulabilmektedir.

Klasörleme ve Hiyerarşik Veri Yönetimi

Uygulama içerisindeki belgeler/veriler klasörlenerek veya kendi içerisinde hiyerarşik olarak yönetilebilmektedir.

Gelişmiş Görev Yöneticisi

Gelişmiş bir görev yöneticisi bulunmakta, makro, rapor gibi işlevler istenilen zamanda veya periyotta çalıştırılabilmektedir.

Belge Kopyalama/İndirme/Yükleme

XML formatta, başka belgeden belge kopyalama, belge indirme, belge yükleme özelliklerini barındırmaktadır.

COM Modülü

Programın COM modülü bulunmaktadır, dış uygulamalarla bu modül üzerinden iletişim kurabilir veya .NET Makro ile veriler üzerinde otomatik belge uygulamaları yapılabilmektedir.

Raporlama ve Gösterge Panelleri(Dashboard)

Raporlama ve Dashboard modülü bulunmaktadır. Dış veritabanı bağlantı tanımları yapılarak dış veritabanlarından raporlar da oluşturulabilmektedir.