BIR KAÇ CÜMLEYLE..

Şirketimiz Hakkında

Rut Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vizyon: Firmaların operasyon ve üretim süreç yönetimlerine akıllı çözümler üretmek.

Misyon: Çalışan ve Müşterilerinde tatmin hissi uyandıran, alanında lider yazılım firması olmak.

 

Rut Yazılım, saha yönetimi ve planlaması konusunda uygun sektörlerde lider yazılım ürünleri ile kendinden söz ettirir bir firma olma amacıyla TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi bünyesinde kurulmuştur.

Üretim ve satış yapan firmalar için en önemli gider kalemlerinden biri saha operasyon süreçlerinin doğru yönetilememesinden kaynaklı maliyetlerdir. Saha ekibinin verimli bir şekilde yönetilebilmesi ve denetlenebilmesi için (iş süreçlerinin tasarlanması ve müşteri planının yapılması), gerekli bilgilerin (siparişlerin ve iş emirlerinin) hızlı, doğru ve güvenli bir biçimde toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçler ancak etkin yazılım araçları ile yönetilebilir. DataRut bu ihtiyacı karşılamak üzere kurgulanmış bir yazılımdır.

Gelişen Teknoloji sahada kullanılacak telefon ve tabletler yardımıyla, sahadan veri toplanması (iş emri ve ruta uyum, sipariş, anket, vb.) verilerin otomatik raporlar biçiminde işlenerek geri bildirimde bulunulması ve sonuç olarak tüm yönetimsel süreçlerinin takip edilmesi firmalara zaman ve maliyet bakımından büyük faydalar sağlayacaktır.

DataRut tüm süreçleri tek platformda toplayarak kullanıcı firmanın saha operasyon yönetimine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, üstün özelliklere sahip bir yazılım olmayı hedeflemiştir. Sahadan verileri hızlı, doğru ve esnek bir biçimde toplayıp, gelen verilerle personel takibinden tüm analiz ve veri transferlerine kadar süreçleri otomatik yönetebilir olacaktır.

Karar Destek Modülleri (Müşteri Değerlendirme Modülü, Rut Optimizasyonu Modülü) yardımıyla, yöneticilere doğru ve etkin analizler sunulması hedeflenmektedir. Bu sayede müşteri firmaların riskleri azalacak ve operasyon maliyetleri düşebilecektir.

DataRut platformunu kullanabilecek hedef kitle saha operasyonu olan firmalar olarak belirlense de, sektörel bazda özelleştirmelerle, o sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirilebilecek bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir.