Üretim ve satış yapan firmalar için en önemli gider kalemlerinden biri saha operasyon süreçlerinin doğru yönetilememesinden kaynaklı maliyetlerdir. Saha ekibinin verimli bir şekilde yönetilebilmesi ve denetlenebilmesi için (iş süreçlerinin tasarlanması ve müşteri planının yapılması), gerekli bilgilerin (siparişlerin ve iş emirlerinin) hızlı, doğru ve güvenli bir biçimde toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçler ancak etkin yazılım araçları ile yönetilebilir. DataRut bu ihtiyacı karşılamak üzere kurgulanmış bir yazılımdır.

Uygulanabilirlik

İhtiyaçların çözümü sürdürülebilir olması adına uygulanabilir olmalıdır. Rut Yazılım firmalara uygulanabilir çözümler sunmaktadır..

DataRut Portalı

Tüm modüller DataRut portalında çalışmaktadır, isterseniz tümünü ya da firmanıza özel ihtiyacınız olan modülleri alabilirsiniz..

Ölçme ve Değerlendirme

İstatistik ve raporlama için yetkin kadrosuyla Rut Yazılım müşterilerine veriler ışığında yol göstermektedir. Çünkü doğru veri ve iyi kurgulanan ölçme ve değerlendirme, her zaman gerçekleri söyleyecektir.

Karar Destek Sistemi

Planlama amaçlı “Karar Destek Sistemi” size zaman ve para kazandırır. “Müşteri Seçimi” ve “Rut Optimizasyonu” modülleriyle saha operasyon süreçlerinizi takip edilebilir,doğru ve hızlı yönetebilirsiniz.

DataRut Portal Öne Çıkan Genel Özellikleri

 

Proje Yönetimi

Proje kapsamında veri yönetimi. Stok, Satış, Satınalma, Bayi/Distribütör, Mobil Sıcak/Soğuk Satış, Saha Veri/Anket Toplama, Rut Planları, Personel Takip, Döküman Yönetimi, CRM, İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi, Kalite, Servis, Dönem Bazlı ve Çoklu Firmayla Çalışabilme

Belgeye Revizyon Bazlı Geri Dönebilme

Portal içerisinde yer alan tüm uygulamalarda oluşturulan belgelerin, oluşturulma anından itibaren revizyona uğramış tüm hallerine geri dönülebilmektedir. Bu revizyon kayıtları ayrı veritabanlarında tutularak, aktif sistem veritabanını yavaşlatmadan üstün performansla çalışabilmektedir.

Özgün Veri Yapısı Tanımları

Program içerisinde olmayan modüller, formlar, uygulamalar dinamik olarak oluşturulabilmektedir. Bu uygulamalar yazılımın tüm alt yapı imkanlarını kullanabilmektedir(Loglama, Makro, EventMakro, .Net Makro, PrintFormlar…)

Event Makro, Makro, .Net Makro

Yazılım içerisine, kullanıcı tarafında çalışan Event Makro(jQuery, Html), Makro (jQuery, Html), sunucu tarafında .NET ile (C#,VB) makrolar yazılabilmektedir. Sunucu tarafında yazılan makrolar kullanıcı tarafından çağrılabilmektedir. Makro ekran tasarımları kod yazılmadan oluşturulabilmektedir.

Klasörleme ve Hiyerarşik Veri Yönetimi

Uygulama içerisindeki belgeler/veriler klasörlenerek veya kendi içerisinde hiyerarşik olarak yönetilebilmektedir.

Gelişmiş Görev Yöneticisi

Gelişmiş bir görev yöneticisi bulunmakta, makro, rapor gibi işlevler istenilen zamanda veya periyotta çalıştırılabilmektedir.

Belge Kopyalama/İndirme/Yükleme

XML formatta, başka belgeden belge kopyalama, belge indirme, belge yükleme özelliklerini barındırmaktadır.

COM Modülü

Programın COM modülü bulunmaktadır, dış uygulamalarla bu modül üzerinden iletişim kurabilir veya .NET Makro ile veriler üzerinde otomatik belge uygulamaları yapılabilmektedir.

Raporlama ve Gösterge Panelleri(Dashboard)

Raporlama ve Dashboard modülü bulunmaktadır. Dış veritabanı bağlantı tanımları yapılarak dış veritabanlarından raporlar da oluşturulabilmektedir.

Başarınızdaki en büyük yardımcınız.

DataRut firmanıza ne sağlar?

Kullanımı Kolay

DataRut kullanımı kolay bir yazılımdır. Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

Maliyetlerinizi Azaltır

DataRut maliyetleri azaltır.

Zaman Tasarrufu

Müşterilerinize planlı ve zamanında hizmet vermenizi sağlar.

İş Yükünü Azaltır

Mevcut iş yükünü hafifleterek yeni müşterilerinize hizmet vermenizi sağlar.

Ölçülebilir ve Sistematik

Ölçülebilir, sistematik süreçlere geçişinizi sağlar.