DataAgent – Bayi/Distribütor Veri Toplama Yazılımı

Nasıl Çalışır

Proje içerisinden kullanılan yazılımlar DataRut Portal web ve bayilere kurulan servis yazılımı üzerinden çalışır. Bayilerin satış,… verileri belirlenen periyotta, webservis teknolojisi ile merkez sisteme aktarılır. Bayilerde çalışan kod açık olarak incelenebilmektedir. Bayilerin kullandığı her türlü ticari yazılıma(Logo, Netsis, Micro,…) entegre çalışabilmektedir. Bayi yazılımlarından sadece veri okuma işlevi gerçekleştirilmektedir.

Raporlama

DataRut Portal gelişmiş raporlama özelliklerine sahiptir. Gösterge paneli, dinamik raporlama aracı, OLAP küplerini kolayca kullabilirsiniz.

Satış, Müşteri, Stok Takibi

Bayi/Distribütörlerin satış, müşteri ve stok verileri merkezi sisteme kart bazlı aktarılır. Bayi verileri ile merkez verilerin eşleştirilmesi ve gruplanması rahatlıkla yönetilebilir.

Gelişmiş Görev Yöneticisi

Bayilerin sistemi üzerinde çalışan programlar, merkez sistem tarafından atanan scriptleri istenilen periyotta derleyebilmektedir. Her bayiye özgü özelleştirmeler yapılabilmektedir.

Dönem, Proje Kırılımlı Veri Yönetimi

Merkezi sistem üzerindeki veriler dönem ve proje kırımlı yönetilebilmektedir. Uzun yıllarca sistemde biriken veriler sistemin performanslı çalışmasına olumsuz etki yapmamaktadır.

DataRut Portal Öne Çıkan Genel Özellikleri

Proje Yönetimi

Proje kapsamında veri yönetimi. Stok, Satış, Satınalma, Bayi/Distribütör, Mobil Sıcak/Soğuk Satış, Saha Veri/Anket Toplama, Rut Planları, Personel Takip, Döküman Yönetimi, CRM, İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi, Kalite, Servis, Dönem Bazlı ve Çoklu Firmayla Çalışabilme

Belgeye Revizyon Bazlı Geri Dönebilme

Portal içerisinde yer alan tüm uygulamalarda oluşturulan belgelerin, oluşturulma anından itibaren revizyona uğramış tüm hallerine geri dönülebilmektedir. Bu revizyon kayıtları ayrı veritabanlarında tutularak, aktif sistem veritabanını yavaşlatmadan üstün performansla çalışabilmektedir.

Özgün Veri Yapısı Tanımları

Program içerisinde olmayan modüller, formlar, uygulamalar dinamik olarak oluşturulabilmektedir. Bu uygulamalar yazılımın tüm alt yapı imkanlarını kullanabilmektedir(Loglama, Makro, EventMakro, .Net Makro, PrintFormlar…)

Event Makro, Makro, .Net Makro

Yazılım içerisine, kullanıcı tarafında çalışan Event Makro(jQuery, Html), Makro (jQuery, Html), sunucu tarafında .NET ile (C#,VB) makrolar yazılabilmektedir. Sunucu tarafında yazılan makrolar kullanıcı tarafından çağrılabilmektedir. Makro ekran tasarımları kod yazılmadan oluşturulabilmektedir.

Klasörleme ve Hiyerarşik Veri Yönetimi

Uygulama içerisindeki belgeler/veriler klasörlenerek veya kendi içerisinde hiyerarşik olarak yönetilebilmektedir.

Gelişmiş Görev Yöneticisi

Gelişmiş bir görev yöneticisi bulunmakta, makro, rapor gibi işlevler istenilen zamanda veya periyotta çalıştırılabilmektedir.

Belge Kopyalama/İndirme/Yükleme

XML formatta, başka belgeden belge kopyalama, belge indirme, belge yükleme özelliklerini barındırmaktadır.

COM Modülü

Programın COM modülü bulunmaktadır, dış uygulamalarla bu modül üzerinden iletişim kurabilir veya .NET Makro ile veriler üzerinde otomatik belge uygulamaları yapılabilmektedir.

Raporlama ve Gösterge Panelleri(Dashboard)

Raporlama ve Dashboard modülü bulunmaktadır. Dış veritabanı bağlantı tanımları yapılarak dış veritabanlarından raporlar da oluşturulabilmektedir.